28 marca 2018
Posted by

Plan marketingowy firmy BIONIGREE jest prosty i przejrzysty. Przedstawia zasady obliczania uzyskanego przez Ciebie Rabatu w drodze nabycia lub sprzedaży bezpośredniej produktów BIONIGREE, jak również Twojego dochodu pasywnego, wygenerowanego dla Ciebie przez osoby/firmy, które osobiście zaprosiłeś do sieci sprzedaży.

SPIS TREŚCI:

Plan MLM BIONIGREE – korzyści z uczestnictwa

Realny zysk z przystąpienia do struktury MLM BIONIGREE

Obliczanie punktów w planie marketingowym BIONIGREE

Definicje słów użytych w planie marketingowym BIONIGREE

1. Plan MLM BIONIGREE – korzyści z uczestnictwa

Co wyróżnia niniejszy plan marketingowy na tle innych? Przede wszystkim fakt, iż 53% ceny katalogowej produktów wraca do sieci! Oznacza to, że poza 25% Rabatem na zakup produktów BIONIGREE, kolejne 28% stanowi Prowizję za obrót sieci sprzedaży.

Co więcej, opracowaliśmy taki plan marketingowy, który oparty na jasnych zasadach, umożliwi Ci szybki awans na kolejne Stopnie Kariery. Gwarantuje to umowa oraz dobre imię BIONIGREE.

2. Realny zysk z przystąpienia do struktury MLM BIONIGREE

W celu obliczenia realnych korzyści z uczestniczenia w strukturze MLM (sieci sprzedaży) BIONIGREE, przygotowaliśmy tabelę zawierającą Stopnie Kariery oraz wartości procentowe z obrotu poszczególnych Poziomów Twojej Struktury, odpowiadające Prowizji jaką uzyskasz.

POZIOM

STRUKTURY

STOPNIE KARIERY
KONSULTANT PRZEDSTAWICIEL MENEDŻER KOORDYNATOR LIDER DYREKTOR
0 25% RABAT
I  

 

 

0%

3% 4% 5% 6% 7%
II 3% 4% 5% 6%
III 2% 3% 4% 5%
IV 1% 2% 3% 4%
V 1% 2% 3%
VI 1% 2%
VII 1%

Dołączając do struktury zawsze znajdujesz się na najwyższym Poziomie Struktury (oznaczonym kolorem żółtym), niezależnie od osiąganych sukcesów w BIONIGREE (innymi słowy – Stopni Kariery).

Rozpoczynasz swoją karierę z BIONIGREE z poziomu Konsultanta (Poziom 0). Już od pierwszego Stopnia Kariery zyskujesz możliwość zakupu produktów BIONIGREE w cenach o 25% niższych niż te widniejące w katalogu (25% rabat naliczany jest od następnych zakupów po dokonaniu zakupu kosmetyków BIONIGREE na łączną kwotę 150 zł). Innymi słowy, raz kupisz kosmetyki BIONIGREE za min. 150 zł, a każde kolejne zakupy będą zawsze tańsze o 25%.

I Poziom Struktury tworzą osoby, które osobiście zrekrutowałeś (czyli osoby, które wpisały Twój unikalny kod – ID BIONIGREE lub zarejestrowały się z Twojego linka polecającego, oraz dokonały zakupów kosmetyków BIONIGREE na łączną sumę 150 zł). Analogicznie, II Poziom, to osoby zrekrutowane przez Uczestników Struktury I Stopnia.

Co ważne podkreślenia, poruszanie się po Stopniach Kariery jest uzależnione m.in. od uzbieranych łącznie (przez Ciebie i Uczestników Twojej Struktury) punktów w skali miesiąca. Przykładowo, jeżeli Twoja struktura składa się wyłącznie z Uczestników I Poziomu Struktury, wówczas do comiesięcznej puli punktów będzie brany wspólny obrót Twój i osób, które osobiście zrekrutowałeś (I Poziom Struktury). Analogicznie, jeżeli Twoja struktura składa się z czterech Poziomów Struktury, wówczas brany pod uwagę będzie łączny obrót wypracowany przez Ciebie i przez Uczestników Struktury I, II, III i IV Poziomu Struktury.

Twój awans na kolejne (po Stopniu Konsultanta) Stopnie Kariery, jest uzależniony tylko i wyłącznie od Twojego zaangażowania, które będzie przejawiać się uzyskanymi punktami oraz liczbą i jakością zrekrutowanych Uczestników Struktury.

Warunki awansu na kolejne Stopnie Kariery w BIONIGREE (w skali miesiąca)
Stopień Kariery Wymagana liczba punktów
z obrotu Twojej struktury
Dodatkowe warunki
KONSULTANT 0 – 4999 brak
PRZEDSTAWICIEL 5000 – 9999 brak
MENEDŻER 10000 – 29999 brak
KOORDYNATOR 30000 – 59999 posiadanie na pierwszym Poziomie Struktury min. dwóch Menedżerów
LIDER 60000 – 99999 posiadanie na pierwszym Poziomie Struktury min. jednego Koordynatora i jednego Menedżera
DYREKTOR 100000 – posiadanie na pierwszym Poziomie Struktury min. dwóch Koordynatorów i dwóch Menedżerów

W momencie uzyskania punktów z łącznego obrotu Twojej struktury w danym miesiącu z przedziału 5000-9999, automatycznie awansujesz na Stopień Przedstawiciela. Umożliwia Ci to zakup z gwarantowanym 25% Rabatem oraz otrzymanie dodatkowych 3% Prowizji z każdego zakupionego produktu przez Uczestników Struktury, których osobiście zrekrutowałeś (czyli tych, którzy stanowią I poziom Twojej struktury).

Chcąc utrzymać Stopień Przedstawiciela lub awansować w Stopniach Kariery, konieczne jest spełnianie warunków awansu wskazanych w powyższej tabeli, w każdym kolejnym miesiącu.

Uzyskanie w danym miesiącu Stopnia Menedżera gwarantuje otrzymanie, poza 25% Rabatem, Prowizji za produkty zakupione przez osoby, które zrekrutowałeś oraz te z trzech kolejnych Poziomów Twojej Struktury (II, III i IV), które zostały zrekrutowane przez uczestników odpowiednio I, II i III Poziomu Twojej Struktury.

W przypadku uzyskania w danym miesiącu przez Ciebie i Twoją strukturę łącznej liczby punktów z przedziału 30000-59999 oraz spełnienia warunku koniecznego, tj. posiadania na I Poziomie Twojej Struktury minimum dwóch Menedżerów, zostajesz Koordynatorem. Uzyskane profity z tego tytułu powinny stanowić zachętę dla Ciebie do utrzymania tego tytułu w kolejnym miesiącu oraz w następnych.

Stopień Lidera uzyskasz w danym miesiącu, po spełnieniu następujących warunków łącznie:
– liczba punktów z łącznego miesięcznego obrotu Twojej struktury w przedziale 60000-99999,
– posiadanie na I Poziomie Twojej Struktury minimum jednego jednego Menedżera i jednego Koordynatora.

Ten tytuł z pewnością będzie mobilizował Cię do utrzymania Stopnia Lidera w każdym kolejnym miesiącu. Wszak bezpośrednio przekłada się to na Twoją Prowizję.

Najwyższym możliwym do osiągnięcia w danym miesiącu Stopniem Kariery jest Stopień Dyrektora. Jest uzależniony od posiadania na pierwszym Poziomie Struktury minimum dwóch Menedżerów i dwóch Koordynatorów oraz zdobycia ponad 100000 i więcej punktów. Jest to duże, ale możliwe do osiągnięcia wyzwanie. Gwarantuje łączną Prowizję na poziomie 28%, ze wszystkich siedmiu posiadanych Poziomów Twojej Struktury.

3. Obliczanie punktów w planie marketingowym firmy BIONIGREE

Kupując wybrane produkty BIONIGREE otrzymujesz za nie punkty – 1 punkt za każde wydane 1 zł ceny hurtowej produktu.

Punkty naliczane są każdego pierwszego dnia miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy.

4. Definicje słów użytych w planie marketingowym BIONIGREE

Uczestnik Struktury – osoba należąca do struktury marketingu sieciowego BIONIGREE, niezależnie od osiągniętego Stopnia Kariery.

Stopień Kariery – możliwy do osiągnięcia przez Uczestnika Struktury tytuł, za osiągnięcie którego naliczana jest wyższa Prowizja z bardziej odległych Poziomów jego Struktury.

Poziom Struktury – jeden z siedmiu poziomów struktury danego Uczestnika Struktury, z obrotów którego naliczana jest Prowizja.

Rabat – różnica między Ceną Katalogową a faktycznie zapłaconą przez Uczestnika Struktury kwotą za produkty.

Prowizja – premia wyrażona w złotówkach, stanowiąca iloczyn ceny hurtowej i wartości procentowej przypisanej do danego Stopnia Kariery i Poziomu Struktury. Łączna premia wyrażona w złotówkach stanowi dochód pasywny Uczestnika Struktury.

Cena katalogowa – cena brutto produktu w katalogu, wyrażona w polskich złotych, na którą składa się cena hurtowa i Rabat Uczestnika Struktury (25% ceny katalogowej).

Cena hurtowa – cena brutto produktu wynikająca z różnicy między ceną katalogową a 25% Rabatem.

Okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy.

Dowiedz się więcej:

Korzyści z przystąpienia do sieci sprzedaży jako Konsultant

Warunki członkostwa w sieci sprzedaży jako Konsultant

Chcę zarejestrować bezpłatne konto i zostać Konsultantem BIONIGREE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *