4 kwietnia 2018
Posted by

Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek to pierwsza i jedyna polska organizacja skupiająca plantatorów czarnych porzeczek w Polsce.

Mimo, że pierwsze spotkanie organizacyjne producentów czarnej porzeczki miało miejsce w listopadzie 2009 r., a kolejne w lutym 2010 r., to dopiero 10 marca 2012 roku w Chodowie koło Siedlec doszło do najważniejszego spotkania (tzw. spotkania grupy inicjatywnej). Rezultatem tego spotkania było powołanie i powstanie organizacji plantatorów czarnej porzeczki na szczeblu krajowym i rejestracja 29 kwietnia 2012 r. w Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek, jako Stowarzyszenie Zwykłe z siedzibą w Siematyczach. Nieco ponad rok później, tj. 28 sierpnia 2013 r., w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (XII Wydział Gospodarczy) KSPCP zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000474967.

Pomysł na utworzenie organizacji zajmującej się w sposób szczególny kwestią czarnej porzeczki narodził się z inicjatywy prof. dr hab. Stanisława Pluty z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, cenionego hodowcy odmian czarnej porzeczki oraz Wiesława Błockiego, znanego plantatora. Bodźcem do podjęcia niniejszego przedsięwzięcia było pojawienie się prężnie działających organizacji porzeczkowych w innych państwach (np. The Blackcurrant Foundation w Wielkiej Brytanii, International Blackcurrant Association – IBA z siedzibą we Francji).

Od 2 czerwca 2012 r. plantatorzy zrzeszeni w KSPCP regularnie spotykają się w celu omówienia najważniejszych kwestii związanych z czarną porzeczką w Polsce. Wśród celów, które przyświecają członkom stowarzyszenia należy wskazać m.in.:

– upowszechnianie wiedzy i promowanie produktów z czarnej porzeczki poprzez wskazywanie na jej walory prozdrowotne przy ścisłej współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Czarnej Porzeczki (IBA);

– normalizację sytuacji z zakładami przetwórczymi (w szczególności z tłoczniami) wraz z negocjacją umów kontraktacyjnych i cen minimalnych akceptowanych przez każdą ze stron;

– współpracę z Głównym Urzędem Statystycznym (GUS) w zakresie szacowania wielkości produkcji i powierzchni upraw czarnej porzeczki w Polsce;

– zwiększanie liczby preparatów dopuszczonych do ochrony upraw czarnej porzeczki;

– powiększanie liczby członków stowarzyszenia.

Cele te realizowane są przez KSPCP m.in. poprzez:

“- współpracę i wzajemną pomoc we wszystkich zamierzeniach wspomagających rozwój produkcji i spożycia owoców;

– organizację i udział w akcjach promocyjnych popularyzujących walory prozdrowotne owoców czarnej porzeczki;

– uczestnictwo i organizację: konferencji, wystaw, pokazów, konkursów, szkoleń i fachowego doradztwa z zakresu uprawy i ochrony plantacji;

– współpracę z ośrodkami naukowymi w zakresie możliwości wdrażania w produkcji wyników prac badawczych;

– współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie wymiany doświadczeń, stosowania nowych technologii, dokonywania ocen i prognoz na temat rozwoju produkcji i spożycia owoców czarnej porzeczki;

– współpracę z podmiotami sprowadzającymi na terytorium RP środki ochrony roślin w zakresie rejestracji pestycydów, zmian rejestracyjnych, konsultacji treści etykiet co do zakresu i sposoby ich stosowania;

– czynny udział w tworzeniu rzetelnych prognoz i szacunków zbiorów owoców czarnej porzeczki;

– dążenie do wprowadzania systemu kontraktacji (zawierania wieloletnich umów) z zakładami przetwórczymi i chłodniami na dostawy wyprodukowanych w gospodarstwach członków Stowarzyszenia owoców z określeniem ich ceny;

– promowanie innowacyjności oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji, przetwórstwa, handlu, zarządzania, marketingu i promocji oraz w innych dziedzinach istotnych dla producentów zrzeszonych w Stowarzyszeniu;

– współpracę z władzami i instytucjami publicznymi oraz innymi podmiotami w sprawach ważnych dla branży reprezentowanej przez członków Stowarzyszenia;

– reprezentowanie plantatorów czarnych porzeczej przed władzami i instytucjami publicznymi oraz innymi podmiotami w sprawach znaczących dla branży reprezentowanej przez Stowarzyszenie.”[1]

Więcej informacji na temat Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek można znaleźć na oficjalnej stronie organizacji: http://www.kspcp.pl

Opracowano na podstawie:

[1] Oficjalna strona Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek, www.kspcp.pl, Data odczytu: 16.08.2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *