3 marca 2017
Posted by

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  BIONIGREE.PL

KONTO DYSTRYBUTORA

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Szanowny Dystrybutorze prezentujemy Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego BIONIGREE.PL, zwany dalej “Regulaminem”, który jest przeznaczony dla Dystrybutorów rejestrujących się w Sklepie Internetowym, którzy utworzyli Konto Dystrybutora oraz podpisali Umowę Współpracy z BIONIGREE. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, zasady realizacji umowy przez BIONIGREE, zasady rejestracji i tworzenia konta Dystrybutora, zasady składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, zasady dostarczania zamówionych Produktów oraz uiszczania przez Dystrybutora ceny sprzedaży Produktów, jak również zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2) W Regulaminie zostały użyte niżej określone pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób:

 • a. Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 • b. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Serwisu Internetowego tj. kontakt@bionigree.pl
 • c. Dystrybutor – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która podpisała Umowę współpracy z BIONIGREE, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.
 • d. Koszyk – udostępniona dla Dystrybutora przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Dystrybutor ma możliwość zbierać niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.
 • e. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Dystrybutora podany w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.
 • f. Strona Internetowa– strona główna Sklepu Internetowego www.bionigree.pl oraz jej podstrony;
 • g. Sklep Internetowy – Sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Dystrybutorzy za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy realizując tym samym umowę Współpracy.
 • h. Sprzedawca – BIONIGREE Sp. z o.o., ul. Solna 4/2, 59-500 Złotoryja, KRS: 0000607792, NIP: 6941685513, REGON: 364147132, E-mail: kontakt@bionigree.pl
 • i. Umowa współpracy – umowa zawierana między Sprzedawcą, a Dystrybutorem, której przedmiotem jest świadczenie Usług przez Dystrybutora na rzecz Sprzedawcy, polegających na promowaniu produktów i usług marki Bionigree poprzez informację skierowaną do klientów oraz osób zainteresowanych, umieszczenie w widocznych dla publiczności miejscach ulotek, plakatów oraz produktów, przekazywaniu zainteresowanym materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących BIONIGREE oraz sprzedaży we własnym imieniu Produktów marki Bionigree znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego lub świadczenie usług prowadzenia konta Dystrybutora w Sklepie Internetowym.
 • j. Umowa sprzedaży – umowa zawierana między Sprzedawcą, a Dystrybutorem, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego;
 • k. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegająca na prowadzeniu konta Dystrybutora;
 • l. Zamówienie – oświadczenie woli Dystrybutora, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy kupna sprzedaży celem realizacji Umowy współpracy, w którym Dystrybutor określa jej szczegóły. 

3) Administratorem danych osobowych udostępnianych w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

4) W celu zapoznania się z informacjami na temat ochrony danych osobowych stosowanej przez Sprzedawcę, zapraszamy Cię Dystrybutorze do uważnego przeczytania Polityki Prywatności stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5) Warto wiedzieć, że ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierają już podatek VAT.

6) Ceny właściwe dla Dystrybutorów dostępne są po zalogowaniu się na konto Dystrybutora.

7) Dystrybutorze – bardzo ważne jest określenie momentu zawarcia umów stosowanych przez Sprzedawcę.

 • a. momentem zawarcia Umowy o świadczenie usług elektronicznych i Umowy Współpracy, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Dystrybutora jest moment otrzymania przez Ciebie na adres mailowy Powiadomienia o utworzeniu Konta Dystrybutora.
 • b. momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment dokonania płatności za zamówienie. 

§2 REJESTRACJA 

1) Dystrybutorze w celu zagwarantowania Ci wygodnego dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym udostępniamy Ci możliwość rejestracji oraz założenia Konta Dystrybutora.

2) Korzystanie ze Sklepu Internetowego jako Dystrybutor możliwe jest jedynie po dokonaniu rejestracji. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest prosta i wygodna. Kliknij w przycisk REJESTRACJA na stronie głównej Sklepu Internetowego. Następnie wpisz swój adres mailowy oraz wybierz opcję STWÓRZ KONTO, która przeprowadzi Cię do interaktywnego formularza Rejestracji.

3) Aby dokończyć procedurę Rejestracji jesteś proszony o uzupełnienie interaktywnego formularza swoimi danymi osobowymi. Ważne aby dane te były zgodne z rzeczywistością, gdyż w przyszłości mogą służyć do realizacji złożonego przez Ciebie Zamówienia.

4) Aby móc świadczyć dla Ciebie usługi prowadzenia Konta Dystrybutora w Sklepie Internetowym muszę uzyskać Twoją akceptację regulaminu. W formularzu rejestracji możesz również złożyć inne oświadczenia woli.

5) Po wypełnieniu danych niezbędnych do rejestracji i złożeniu odpowiednich oświadczeń kliknij przycisku ZAREJESTRUJ SIĘ. Potwierdzeniem rejestracji będzie otrzymanie adres mailowy Powiadomienia.

6) Z chwilą otrzymania Powiadomienia, o którym mowa w pkt. 5 powyżej zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Dystrybutora.

7) Dystrybutorze w ramach Konta Dystrybutora, masz możliwość:

 • a. Dokonywania zamówień i sprawdzania ich historii
 • b. Korzystania z kodów rabatowych i promocji przewidzianych dla Dystrybutorów
 • c. Dodawania, edycji i usuwania swoich danych osobowych, adresowych i dostawy
 • d. Publikowania opinii na temat nabytych produktów

§2 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA 

1) Dzięki rejestracji dokonywanie zakupów jest jeszcze łatwiejsze. Jako Dystrybutor otrzymuje dostęp do całej oferty Sklepu Internetowego w cenach odpowiednio obniżonych w związku z postanowieniami Umowy Współpracy. Wystarczy wybrać Produkt, wybrać formę dostawy, płatności i gotowe!
2) Składanie Zamówienia przez Dystrybutora jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę www.bionigree.pl, zalogować się na konto Dystrybutora i wybrać interesujące nas Produkty z oferty Sprzedawcy oraz ich ilość. Następnie wciskamy przycisk DODAJ DO KOSZYKA, co spowoduje, że zostaniemy przeniesieni do Koszyka.
3) Koszyk jest przestrzenią Serwisu specjalnie przygotowaną dla Ciebie Dystrybutorze. Przestrzeń ta pozwala przy pomocy interaktywnego formularza między innymi na precyzyjne sprawdzenie:

 • a. nazwy zamawianych produktów; 
 • b. ilości zamawianych produktów; 
 • c. jednostkowej oraz zsumowanej ceny zamawianych produktów; 
 • d. dostępności zamawianych produktów;

4) Jeżeli zakończyłeś już zakupy wystarczy, że przejdziesz do koszyka i po sprawdzeniu specyfikacji Zamówienia klikniesz opcję DO KASY/REALIZUJ ZAMÓWIENIE.

5) Jako Dystrybutor możesz korzystać z pełnej funkcjonalności swojego Konta. Nie musisz ciągle uzupełniać swoich danych osobowych i danych dostawy. Po zarejestrowaniu formularz zamówienia zrobi to za Ciebie. Wystarczy wprowadzić swoje dane dostępowe i zalogować się na Koncie Dystrybutora. Formularz przeniesie Cię od razu do zakładki Wysyłka.

6) Formularz Zamówienia poprowadzi Cię poprzez kolejne zakładki dotyczące wysyłki oraz zakładkę Płatność gdzie ostatecznie potwierdzasz złożenie Zamówienia.

7) Dystrybutorze w każdym momencie wypełniania interaktywnego formularza możliwość powrotu do Sklepu Internetowego i kontynuowania zakupów poprzez kliknięcie opcji KONTYNUUJ ZAKUPY. 

8) Ostateczne potwierdzenie Zamówienia następuje po piątym kroku (Płatności), po kliknięciu przycisku POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE.

9) Potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest Powiadomienie, w którym jako Sprzedawca informuję Cię o szczegółach Zamówienia oraz o statusie płatności.  

10) Bardzo ważne jest abyś wiedział, że złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Aby rzetelnie wywiązać się z obowiązków Sprzedawcy, po złożeniu Zamówienia weryfikuje, czy Twoje Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i przesyłam do Ciebie Dystrybutorze odpowiednie Powiadomienie. To z chwilą otrzymania tego Powiadomienia o przyjęciu Zamówienia pomiędzy mną – Sprzedawcą, a Tobą – Dystrybutorem zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

§3 PŁATNOŚCI 

1) Płatność za zakupione Produkty może zostać zrealizowana, wedle wyboru Dystrybutora, na jeden z poniższych sposobów:

 • a. Płatności przy odbiorze w Sklepie Stacjonarnym;
 • b. Przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 • c. Płatność przy pomocy karty płatniczej;
 • d. Szybkie płatności za pośrednictwem operatora tpay.com

2) Sprzedaż Produktów dokumentujemy poprzez wystawienie faktury VAT. 

3) Pamiętaj, że akceptując regulamin i składając Zamówienie zgodnie przepisami ustawy VAT, akceptujesz wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Za chwilę otrzymania faktury przez Dystrybutora uznaje się chwilę otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

§4 DOSTAWA

1) Jako Sprzedawcy staramy się być elastyczni dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie kilka opcji dostawy naszych Produktów. Dostawa jest realizowana za pomocą:

 • a. przesyłki wysyłanej firmą InPost;
 • b. paczkomatem InPost;
 • c. przesyłki listem polecony priorytetowym lub ekonomicznym (dot. próbek);
 • d. odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym;

2) Koszty dostawy ponosi Dystrybutor zgodnie z informacją widniejącą podczas uzupełniania interaktywnego formularza w zakładce Wysyłka;

3) Dystrybutorze pamiętaj, że Produkty zakupione z naszej oferty są bardzo delikatne. Jako Sprzedawca zwracam się więc z prośbą, aby przy odbiorze przesyłki dokładnie sprawdzić w obecności przewoźnika/spedytora kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego i stan zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia, ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze mną tj. Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§5 REKLAMACJE

1) Dystrybutorze pamiętaj, że jako sprzedawca odpowiadam względem Ciebie jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2) Dystrybutorze masz prawo do zgłoszenia reklamacji poprzez wypełnienie Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu i przesłanie go na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

3) Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Produktu lub Usługi. 

4) Staramy się działać jak najszybciej dlatego Twoja reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji przez Sprzedawcę.  

5) Jako Dystrybutor zostaniesz poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnie.

§6 WYMIANA PRODUKTU 

1) Naszym celem jest zagwarantowanie nie tylko łatwości składania Zamówień ale również możliwość dostosowywania ich do potrzeb Dystrybutora.

2) Sprzedawca w ramach zawartej umowy umożliwia Dystrybutorowi wymianę Produktów zamówionych w ramach pojedynczego Zamówienia, których termin ważności dobiega końca. Uprawnienie to przysługuje każdemu Dystrybutorowi raz w roku kalendarzowym w stosunku do wybranego Zamówienia, ze wszystkich Zamówień, które złożył w ramach rocznego okresu.  

3) W celu skorzystania z tego uprawnienia należy poinformować o tym Sprzedawcę wiadomością e-mail wysłaną na adres mailowy Sprzedawcy, najpóźniej 31 dni przed końcem ważności produktu.

4) W ramach tego uprawnienia, w ramach możliwości magazynowych, Sprzedawca wymieni Produkty z danego Zamówienia, których termin pozostały do końca ważności jest krótszy niż jeden miesiąc.

5) Koszt odesłania Produktów w ramach uprawnienia do wymiany produktu pokrywa Dystrybutor. 

§7 OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

1) Jako Sprzedawca dbam o oryginalność swoich Produktów oraz Sklepu Internetowego. Dlatego warto wiedzieć, że układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

2) Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach. 

3) Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Dystrybutorzy nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

4) Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

2) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn. Sprzedawca zobowiązuje się do udostępniania informacji o zmianach Regulaminu w formie komunikatu wystosowanego do Dystrybutorów. W przypadku braku akceptacji dla zmian w Regulaminie, Dystrybutor ma obowiązek powstrzymać się od korzystania ze Sklepu Internetowego i niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o odstąpieniu drogą mailową od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz od Umowy Współpracy.

3) Aktualna treść regulaminu zawsze znajduje się pod adresem: https://www.bionigree.pl/o-bionigree/8-regulamin. Dystrybutor ma możliwość utrwalenia treści regulaminu.  

4) Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Dystrybutora Umowy sprzedaży oraz Umowy współpracy.

5) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2017 roku do odwołania.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO BIONIGREE.PL

Załącznik nr 1. Polityka prywatności serwisu internetowego bionigree.pl

Załącznik nr 2. do regulaminu sklepu internetowego – Formularz reklamacji produktu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *