5 kwietnia 2018
Posted by

W trosce o najwyższy standard obsługi i współpracy z uczestnikami struktury MLM publikujemy najczęstsze pytania zadawane przez uczestników struktury względem planu marketingowego firmy BIONIGREE.

Lista pytań i odpowiedzi jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana. Jeżeli nie znalazłeś pytania dotyczącego Twojego problemu lub kompletnej odpowiedzi, która rozwieje Twoje wątpliwości, prosimy o kontakt!

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Czy przystąpienie do struktury MLM i otrzymywanie min. 25% rabatu na każde zakupy jest bezpłatne?

Czy 25% rabat na produkty marki BIONIGREE jest uwzględniany w liczbie uzyskanych przeze mnie punktów?

W jaki sposób naliczane są punkty za zakup produktów marki BIONIGREE?

Co można zyskać zbierając punkty?

Na co można przeznaczyć zebrane punkty?

Co dzieje się z niewykorzystanymi punktami?

1. Czy przystąpienie do struktury MLM i otrzymywanie min. 25% rabatu na każde zakupy jest bezpłatne?

Naliczanie 25% rabatu na zakup produktów marki BIONIGREE, o którym mowa w planie marketingowym firmy BIONIGREE, następuje po dokonaniu zakupów w oficjalnym sklepie BIONIGREE na kwotę minimum 150 zł brutto, przy czym kwoty dokonanych transakcji sumują się.

Przykładowo:

I. Jeżeli kwota pierwszej transakcji przekroczy 150 zł brutto, kwota kolejnych transakcji zostanie pomniejszona o 25%.

II. Jeżeli kwota pierwszej transakcji wynosi 100 zł brutto, drugiej 20 zł brutto, a trzeciej 60 zł brutto (łącznie ponad 150 zł), kwota czwartej i kolejnych transakcji zostanie pomniejszona o 25%.

Uwaga:

I. Rabat naliczany jest wyłącznie na produkty marki BIONIGREE.

II. Do kwoty 150 zł brutto uprawniającej do przystąpienia do struktury nie są wliczane:
– zakupy innych użytkowników;
– koszty transportu;
– zakupy z wykorzystaniem kodów rabatowych.

III. Rabaty naliczane są dla uczestników struktury BIONIGREE, czyli osób, które uprzednio zarejestrowały się i aktywowały swoje konto oraz wyraziły chęć przystąpienia do struktury MLM.

2. Czy 25% rabat na produkty marki BIONIGREE jest uwzględniany w liczbie uzyskanych przeze mnie punktów?

Punkty naliczane są danemu uczestnikowi struktury (osobie, która dokonała uprzednio zakupu produktów marki BIONIGREE na kwotę min. 150 zł brutto i przystąpiła do struktury MLM) za zakupy produktów po cenach hurtowych (tj. po cenach obniżonych o 25% rabat).

Przykładowo:

I. Jeżeli uczestnik struktury zakupi produkt marki BIONIGREE na kwotę 100 zł brutto, automatycznie zostanie naliczony rabat w wysokości 25%. Użytkownik za dokonaną transakcję otrzyma 75 punktów [100 – (100 x 25%)]

II. Jeżeli uczestnik struktury zakupi w trakcie jednej transakcji produkty marki BIONIGREE na łączną kwotę 200 zł brutto, automatycznie zostanie naliczony rabat w wysokości 25%. Użytkownik za dokonaną transakcję otrzyma 150 punktów [200 – (200 x 25%)]

3. W jaki sposób naliczane są punkty za zakup produktów marki BIONIGREE?

Za każdą wydaną złotówkę na produkty marki BIONIGREE uczestnik struktury otrzymuje 1 punkt.

Przykładowo:

I. Uczestnik struktury dokonując zakupu produktów marki BIONIGREE za kwotę 100 zł brutto otrzymuje 100 punktów.

II. Uczestnik struktury dokonując zakupu produktów marki BIONIGREE za kwotę 300 zł brutto otrzymuje 300 punktów.

4. Co można zyskać zbierając punkty?

Liczba i szybkość zbieranych punktów jest uzależniona od uczestnika i jego struktury. Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów uprawnia uczestnika struktury do awansowania na wyższe stopnie kariery, a tym samym do uzyskiwania wymiernych korzyści z wyników osiąganych przez uczestników niższych poziomów struktury.

Dodatkowo, w zależności od statusu prawnego uczestnika struktury oraz wartości wszystkich transakcji dokonanych przez strukturę danego uczestnika w ostatnim miesiącu rozliczeniowym, punkty upoważniają do otrzymywania rabatów i/lub ekwiwalentu pieniężnego.

5. Na co można przeznaczyć zebrane punkty?

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej uprawnione są wyłącznie do wymiany punktów zgromadzonych w poprzednim miesiącu rozliczeniowym na kody rabatowe. Kody te sumują się z 25% rabatem przewidzianym dla uczestników struktury MLM BIONIGREE do łącznej wartości rabatu 53% dla danej transakcji.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego uprawnione są do otrzymywania 25% rabatu przewidzianego dla uczestników struktury MLM BIONIGREE oraz do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za dokonaną sprzedaż aż do 28% wartości zakupionych towarów po cenach hurtowych. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego następuje wyłącznie po dotarczeniu do BIONIGREE Sp. z o.o. poprawnie wypełnionego dokumentu uprawniającego do otrzymania środków, jego akceptacji i otrzymaniu przez BIONIGREE Faktury VAT.

Przykładowo:

I. Osoba fizyczna w ostatnim miesiącu rozliczeniowym uzyskała liczbę punktów uprawniającą do wymiany zgromadzonych punktów na kod rabatowy. W zależności od uzyskanej liczby punktów, uczestnik struktury może wymienić je na kod rabatowy o różnej wartości i tym samym pomniejszyć kwotę zakupionych produktów marki BIONIGREE podczas dokonywania transakcji w wyznaczonym terminie.

II. Osoba fizyczna prowadzące działalność gospodarczą lub spółka prawa handlowego w ostatnim miesiącu rozliczeniowym uzyskała liczbę punktów uprawniającą do wymiany zgromadzonych punktów na kod rabatowy. Wykorzystując zebrane punkty na kod rabatowy pomniejsza kwotę zebranych punktów w miesiącu rozliczeniowym. Część ze zgromadzonych punktów może przeznaczyć na wypłatę ekwiwalentu.

Uwaga!

I. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej nie może

II. Osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz spółką prawa handlowego nie będącym płatnikami podatku od towarów i usług (VAT) nie przysługuje prawo do wymiany zgromadzonych punktów na ekwiwalent pieniężny.

III. Za niezrealizowane w wyznaczonym terminie kody rabatowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny lub inne świadczenie.

6. Co dzieje się z niewykorzystanymi punktami?

Punkty niewykorzystane w następnym miesiącu po miesiącu, w którym zostały zebrane, zerują się.

Przykładowo:

I. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej mimo uzyskania w marcu 2016 liczby punktów uprawniającej do wymiany zgromadzonych punktów na kod rabatowy, nie skorzystała z tej możliwości w kwietniu 2016 r. W związku z tym, liczba dostępnych punktów za marzec 2016 w maju 2016 będzie wynosić 0.

II. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej uzyskała w marcu 2016 liczbę punktów uprawniającą do wymiany zgromadzonych punktów na kod rabatowy. Wykorzystała w kwietniu 2016 część z nich na zakup kodów rabatowych. Pozostała część nie została wykorzystana do końca kwietnia 2016 r., dlatego w maju 2016 będzie wynosić 0, zaś zakupione kody rabatowe będą ważna tak długo, jak zostało to wskazane przy ich zakupie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *