5 kwietnia 2018
Posted by

Marketing sieciowy (ang. network marketing), biznes sieciowy, koncepcja osobistego franchisingu, direct affiliate, matrix marketing czy marketing wielopoziomowy (ang. multi-level marketing – MLM), to terminy określające jeden, najskuteczniejszy sposób dystrybucji produktów i usług dzisiejszych czasów.

Skąd ten fenomen? Powodów jest wiele. Żeby jednak móc odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wpierw wyjaśnić, czym jest marketing sieciowy, a następnie przeanalizować jego rozwój.

SPIS TREŚCI:

MLM (Multi-Level Marketing) – na czym polega?

Marketing sieciowy w Polsce i za granicą

Zalety MLM

MLM – dlaczego warto?

1. MLM (Multi-Level Marketing) – na czym polega?

W literaturze przedmiotu trudno znaleźć jednolitą definicję tego terminu. Najprościej ujmując, marketing sieciowy to system dystrybucji produktów i usług, oparty na sprzedaży bezpośredniej (ang. direct selling), ukierunkowany na budowanie osobistych struktur współpracowników w oparciu o założenia planu marketingowego, od obrotu których otrzymuje się dodatkowe prowizje. MLM umożliwia maksymalne skrócenie drogi dystrybucji „od producenta do klienta”, przy jednoczesnym uwzględnianiu stale rosnących potrzeb obydwu stron.

2. Marketing sieciowy w Polsce i za granicą

Miejscem narodzin marketingu sieciowego są Stany Zjednoczone. To właśnie w tej części świata, pod koniec XIX wieku pojawiła się nowa koncepcja biznesu na bazie sprzedaży bezpośredniej, która od tego czasu rozwija się w sposób nieprzerwany.

Początki firm, które postawiły na tę formę dystrybucji, nie należały do najprostszych. Z powodu niezrozumienia ich idei, często spotykały się z negatywną opinią. Co więcej, w latach 50 i 60 XX wieku były utożsamiane z amerykańskimi piramidami finansowymi, które naciągnęły miliony osób na niebotyczne straty. Sytuacja ta diametralnie zmieniła się w 1979 r., kiedy to po kilku latach procesu, sąd w USA uznał plan marketingowy jednej z pierwszych firm sprzedaży bezpośredniej jako zgodny z prawem, oddalając tym samym zarzut, że jest to piramida finansowa.

Wraz z powszechnością dostępu do publikacji naukowych i Internetu, jawnością zasad uczestnictwa w strukturze, prostotą umów oraz przejrzystością sposobów otrzymywania wynagrodzenia, stosunek do marketingu sieciowego ewoluował, nadając mu pozytywny wydźwięk. Świadczą o nim chociażby statystyki.

24 kraje z całego świata osiągają wielkość sprzedaży w ramach marketingu sieciowego przekraczającą miliard dolarów. Według najnowszych danych World Federation of Direct Selling Association (WFDSA) wielkość obrotów w gospodarce światowej w ramach sprzedaży bezpośredniej wynosi 178,5 mld dolarów. Do 10 czołowych państw, które w 2013 roku uzyskały najwyższą sprzedaż (w przeliczeniu na dolary) należą w kolejności: Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia, Korea, Brazylia, Niemcy, Meksyk, Francja, Malezja i Rosja. Polska na tle państw centralnej i wschodniej Europy plasuje się na drugim miejscu (po Rosji) z wynikiem 878 mln dolarów, osiągając jednocześnie 4,7% wzrost w stosunku do poprzedniego roku.

3. Zalety MLM

Bycie sobie sterem, żaglem i okrętem, niezależnie od formy prowadzenia biznesu, daje satysfakcję oraz jest gwarancją swobody i poczucia niezależności. Porównując jednak tradycyjne małe przedsiębiorstwo z typową firmą funkcjonującą w ramach marketingu sieciowego, zarysowują się zauważalne różnice.

Uczestnik struktury marketingu sieciowego (bez względu na to, czy jest osobą fizyczną czy działa jako firma) ma możliwość otrzymywania korzyści finansowych z dochodów pasywnych i bieżących obrotów, w przeciwieństwie do przedsiębiorcy prowadzącego działalność w tradycyjnej formie. Jego sukces jest uzależniony od swojego stopnia zaangażowania i osób, które wdrożył do struktury, a nie od koniunktury i sprawnego zarządzania własną firmą.

Wejście w strukturę wiąże się z koniecznością posiadania niewielkiego kapitału finansowego i wolnego czasu. Rozpoczęcie działalności gospodarczej, mimo bezpłatnej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wymaga często wysokiego kapitału początkowego, zarówno w wymiarze finansowym, jak i rzeczowym.

Z uczestnictwem w strukturze marketingu sieciowego nie ma konieczności kreowania wizerunku własnej marki produktów i usług. Korzysta się z wizerunku sprawdzonej marki i know-how struktury. Daje to możliwość szybkiego startu działalności zarobkowej przy niewielkim poziomie ryzyka. Co więcej, awans w strukturze jest jasno określony w planie marketingowym. Gwarantuje go spełnienie konkretnych warunków, a nie opinia innych osób w firmie.

O korzyściach z przystąpienia do struktury BIONIGREE w charakterze Konsultanta przeczytasz TUTAJ.

4. MLM – dlaczego warto?

Fenomen marketingu sieciowego najprawdopodobniej najlepiej określił Edward Ludbrook, autor międzynarodowego bestsellera: „100% Sukcesu. Podstawy” (oryg. 100% Success Basics), wskazując że “to, co wyróżnia MLM, to niski kapitał początkowy inwestycji, praca w gronie ludzi, którzy się lubią, stosunkowo krótka droga do sukcesu oraz gwarancja, że korzyści odniesie każdy, kto tego naprawdę chce.”

Jeżeli i Ty tego chcesz, dołącz do BIONIGREE!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *