1 września 2016
Posted by

Jako producent kosmetyków naturalnych mamy świadomość naszej odpowiedzialności względem środowiska, przy jednoczesnej chęci zaspokajania potrzeb konsumentów. W związku z tym, wybierając opakowania, wewnątrz których znajdują się produkty BIONIGREE, kierowaliśmy się przesłankami ekologicznymi, a nie ekonomicznymi.

Postawiliśmy sobie za cel, że będziemy walczyć z globalnym ociepleniem poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i obniżenie emisji dwutlenku węgla. Ambitnie, prawda? Jednak to nie wszystko!

Dodatkowo określiliśmy, że opakowania, w których będziemy chcieli oferować klientom nasze wyjątkowe produkty, mają przyczyniać się do zmniejszenia zapotrzebowania na drewno, przy jednoczesnym dwukrotnie mniejszym zużyciu enerii i trzykrotnie mniejszym zużyciu wody niż przy produkcji opakowań papierowych ze ścieru drzewnego. Brzmi jak coś niemożliwego? Skądże!

Dodajmy jeszcze, że chcieliśmy, aby papier, z którego wykonane będzie opakowanie, pochodził z recyklingu i był koloru… białego co, jak wiadomo, nie jest typowe dla tego typu opakowań.

W BIONIGREE stawiamy sobie cele po to, aby je realizować, a nie po to, by były dla samego bycia. Dzięki ciężkiej pracy, rzetelnemu researchu i wielu filiżankach kawy udało się znaleźć odpowiedni materiał.

Opakowania kosmetyków naturalnych BIONIGREE wykonane są z białego papieru ekologicznego posiadającego certyfikat FSC® Recycled oraz europejski certyfikat Ecolabel. Czym są te certyfikaty? Przede wszystkim potwierdzeniem spełnienia postawionych przez nas celów i gwarancją wiarygodności, że wszystko co robimy, robimy w zgodzie z naturą.

Certyfikat FSC Recycled

Certyfikat FSC Recycled dla opakowań kosmetyków naturalnych BIONIGREE

Ponadto certyfikat FSC (Forest Stewardship Council®) to certyfikat obejmujący pierwszy etap łańcucha produkcji (czyli pozyskiwanie surowca) i przyznawany wyłącznie drzewnym produktom leśnym. FSC jest organizacją międzynarodową, skupiającą m.in. organizacje społeczne i reprezentujące prawa ludności tubylczej, organizacje certyfikujące zasoby leśnie, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, właścicieli i zarządców lasów i sieci handlowe. Wśród najbardziej znanych organizacji w ujęciu międzynarodowym należy wskazać WWF (World Wide Fund for Nature) i Greenpeace, a w ujęciu krajowym: IKEA i Castorama Polska. Izbę społeczną tworzą m.in. WWF Polska, Liga Ochrony Przyrody, NSZZ Solidarność i Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Certyfikat FSC® Recycled oznacza, że co najmniej 85% surowca w gotowym produkcie pochodzi z recyklingu. Gwarantuje to ograniczony czas, na który jest przyznawany certyfikat (5 lat) oraz częste kontrole (minimum raz do roku przez kilka dni) przeprowadzane przez 3-4-osobowy zespół ekspertów, w skład których wchodzą osoby z wykształceniem leśnym, po odpowiednich szkoleniach uprawniających do przeprowadzania audytów.

Certyfikat FSC® to aktualnie najbardziej wiarygodny certyfikat na świecie, jaki może otrzymać jednostka pozyskująca surowiec drzewny.

Certyfikat Ecolabel

Certyfikat Ecolabel dla opakowań kosmetyków naturalnych BIONIGREE

Certyfikat Ecolabel (European Flower) zaś, to certyfikat przyznawany przez Komisję Europejską na podstawie kryteriów technicznych opracowywanych i zatwierdzanych przez EUEB (European Union Ecolabelling Board) w odniesieniu do przetwarzania surowców i produkcji końcowego towaru z uwzględnieniem minimalizacji negatywnego jego oddziaływania na środowisko naturalne.

Certyfikat jest przyznawany m.in. na niezadrukowany papier, do produkcji którego zostało wykorzystane drewno o udokumentowanym certyfikowanym pochodzeniu (np. wspomniane wyżej FSC®) nie z obszarów chronionych oraz z lasów o dużej wartości przyrodniczej, bez stosowania czynnika wybielającego w postaci chloru gazowego, bez barwników azowych i barwników na bazie ołowiu, miedzi, chromu, niklu, glinu oraz o ograniczonym zużyciu energii i emisji CO2 pochodzącego z paliw kopalnych (nieodnawialnych źródeł).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *