3 marca 2017
Posted by

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIONIGREE.PL

ZAKUPY BEZ REJESTRACJI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1) Szanowny Kliencie prezentujemy Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego BIONIGREE.PL, zwany dalej “Regulaminem” który jest przeznaczony dla Klientów nie dokonujących rejestracji w Sklepie Internetowym. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, zasady świadczenia Usług przez Sprzedawcę, zasady składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, zasady dostarczania zamówionych Produktów oraz uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, jak również uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 

2) W Regulaminie zostały użyte niżej określone pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób: 

 • a. Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 • b. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Serwisu Internetowego tj. kontakt@bionigree.pl
 • c. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym;
 • d. Koszyk – udostępniona dla Klienta przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość zbierać niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.
 • e. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację. 
 • f. Strona Internetowa – strona główna Sklepu Internetowego www.bionigree.pl oraz jej podstrony;
 • g. Sklep Internetowy – Sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie.
 • h. Sprzedawca – BIONIGREE Sp. z o.o., ul. Solna 4/2, 59-500 Złotoryja, KRS: 0000607792, NIP: 6941685513, REGON: 364147132, E-mail: kontakt@bionigree.pl
 • i. Umowa – umowa zawierana między Sprzedawcą, a Klientem, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego lub świadczenie usług prowadzenia konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 • j. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, w którym Klient określa jej szczegóły.

3) Administratorem danych osobowych udostępnianych w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

4) Kliencie Sprzedawca przygotował dla Ciebie Politykę Prywatności jako Załącznik nr 1 do Regulaminu gdzie możesz znaleźć informację na temat ochrony danych osobowych stosowanej przez Sprzedawcę.

5) Warto wiedzieć, że ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierają już podatek VAT.

6) Bardzo ważne jest kliencie określenie momentu zawarcia Umowy. Momentem zawarcia Umowy jest moment otrzymania przez Ciebie na adres mailowy Powiadomienia o przyjęciu złożonego Zamówienia.

§2 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA 

1) Dla Twojej wygody udostępniliśmy w Sklepie Internetowym możliwość składania Zamówień bez wcześniejszej rejestracji i tworzenia Konta Klienta.

2) Składanie Zamówienia jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę www.bionigree.pl i wybrać interesujący nas Produkt z oferty Sprzedawcy oraz jego ilość. Następnie wciskamy przycisk DODAJ DO KOSZYKA, co spowoduje, że zostaniemy przeniesieni do Koszyka.

3) Koszyk jest przestrzenią Serwisu specjalnie przygotowaną dla Ciebie Kliencie, która pozwala przy pomocy interaktywnego formularza między innymi na precyzyjne sprawdzenie: 

 • a. nazwy zamawianych produktów;
 • b. ilości zamawianych produktów;
 • c. jednostkowej oraz zsumowanej ceny zamawianych produktów;
 • d. dostępności zamawianych produktów;

4) Jeżeli zakończyliśmy już zakupy wystarczy, że przejdziemy do koszyka i po sprawdzeniu specyfikacji Zamówienia klikniemy opcję DO KASY/REALIZUJ ZAMÓWIENIE. 

5) Kliencie po wybraniu wyżej wymienionej opcji zostaniesz przekierowany do interaktywnego formularza Zamówienia, w którym przygotowaliśmy dla Ciebie opcję SZYBKIE ZAKUPY/ZAKUPY BEZ REJESTRACJI. Opcja ta pozwala na wypełnienie formularza Zamówienia bez konieczności rejestracji w Sklepie Internetowym.

6) Skorzystanie z opcji SZYBKIE ZAKUPY wymaga uzupełnienia formularz Zamówienia danymi osobowymi Klienta, danymi na temat dostawy Produktów oraz danymi na temat adresu rozliczeniowego.

7) Podczas korzystania z opcji SZYBKIE ZAKUPY musisz również zaakceptować regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informację na ten temat przygotowaliśmy dla Ciebie w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

8) Po wprowadzeniu wyżej wymienionych danych formularz Zamówienia prowadzi Cię poprzez kolejne zakładki adresowe, dotyczące wysyłki oraz zakładkę Płatność gdzie ostatecznie potwierdzasz złożenie Zamówienia.

9) Kliencie w każdym momencie wypełniania interaktywnego formularza możliwość powrotu do Sklepu Internetowego i kontynuowanie zakupów poprzez kliknięcie opcji KONTYNUUJ ZAKUPY. 

10) Ostateczne potwierdzenie Zamówienia następuje po piątym kroku (Płatność), po kliknięciu przycisku POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE. 

11) Potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest Powiadomienie, w którym jako Sprzedawca informuję Cię o szczegółach Zamówienia oraz o statusie płatności.

12) Bardzo ważne jest abyś wiedział, że złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Aby rzetelnie wywiązać się z obowiązków Sprzedawcy, po złożeniu Zamówienia weryfikuje, czy Twoje Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i przesyłam do Ciebie Kliencie odpowiednie Powiadomienie. To z chwilą otrzymania tego Powiadomienia o przyjęciu Zamówienia pomiędzy mną – Sprzedawcą, a Tobą – Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

§3 PŁATNOŚCI

1) Płatność za zakupione Produkty może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:

 • a. Płatności przy odbiorze w Sklepie Stacjonarnym;
 • b. Przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 • c. Płatność przy pomocy karty płatniczej;
 • d. Szybkie płatności za pośrednictwem operatora tpay.com

2) Sprzedaż Produktów dokumentujemy poprzez wystawienie faktury VAT.

3) W celu zagwarantowania Ci wygody pamiętaj, że akceptując regulamin i składając Zamówienie zgodnie przepisami ustawy VAT, akceptujesz wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

§4 DOSTAWA

1) Jako Sprzedawcy staramy się być elastyczni dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie kilka opcji dostawy naszych Produktów. Dostawa jest realizowana za pomocą:

 • a. przesyłki wysyłanej firmą InPost;
 • b. paczkomatem InPost;
 • c. odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym; 

2) Koszty dostawy ponosi Klient zgodnie z informacją widniejącą podczas uzupełniania interaktywnego formularza w zakładce Wysyłka;

3) Kliencie pamiętaj, że Produkty zakupione z naszej oferty są bardzo delikatne. Jako Sprzedawca zwracam się więc z prośbą, aby przy odbiorze przesyłki Klient dokładnie sprawdził w obecności przewoźnika/spedytora kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego i stan zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia, ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze mną tj. Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§5 REKLAMACJE

1) Kliencie pamiętaj, że jako sprzedawca odpowiadam względem Ciebie jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2) Kliencie masz prawo do zgłoszenia reklamacji poprzez wypełnienie Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu i przesłanie go na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

3) Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Produktu lub Usługi. 

4) Staramy się działać jak najszybciej dlatego Twoja reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji przez Sprzedawcę.

5) Jako Klient zostaniesz poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnie.

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1) Kliencie zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiadasz status Konsumenta masz prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego , która z czynności nastąpiła później.

2) Bardzo ważne jest Kliencie, abyś pamiętał, że Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

3) Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wypełnić FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY będący załącznikiem nr 3 do Regulaminu oraz odesłać Produkt na adres Sprzedawcy. 

4) Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Ty Kliencie ponosisz koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy. 

5) Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy. 

6) Dbamy o Twoją wygodę dlatego zwrot kosztów, o których mowa w pkt. 5 powyżej nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś Kliencie do dokonania płatności.

§7 OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

1) Jako Sprzedawca dbam o oryginalność swoich Produktów oraz Sklepu Internetowego. Dlatego warto wiedzieć, że układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

2) Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach. 

3) Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

4) Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2) Kliencie pamiętaj, że będąc Konsumentem masz prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: 

 • a. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • b. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.

3) Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4) Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, Umowy.

5) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2017 roku do odwołania.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO BIONIGREE.PL

Załącznik nr 1. Polityka prywatności serwisu internetowego bionigree.pl

Załącznik nr 2. do regulaminu sklepu internetowego – Formularz reklamacji produktu

Załącznik nr 3. do regulaminu sklepu internetowego – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *