Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Serwisu Internetowego BIONIGREE.PL

Polityka prywatności dla zakupów bez rejestracji

ZAŁĄCZNIK NR. 1
DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO BIONIGREE.PL 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO BIONIGREE.PL

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest BIONIGREE Sp. z o.o., ul. Solna 4/2, 59-500 Złotoryja, KRS: 0000607792, NIP: 6941685513, REGON: 364147132, E-mail: kontakt@bionigree.pl
 2. Korzystanie z pełni funkcjonalności Sklepu Internetowego wymaga zapoznania się z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz Regulaminie Sklepu Internetowego.
 3. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.
 4. Dokonując przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do oparcia się na określonej podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych. Podstawą tą jest:
  – zgoda Klienta udzielana w procesie wypełniania Formularza Zamówienia;
  – konieczność realizacji Umowy z Klientem;
  – konieczność wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych;
 5. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  – realizacji Zamówienia;
  – w celu zawierania i wykonywania Umów zawieranych na odległość;
  – w celu wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych;
  – w celach, na które Klient wyrazi zgodę.
 6.  Klient zawsze ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane w ramach funkcjonalności Konta Klienta jak również poprzez wystosowanie oświadczenia woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 7. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient powierza dane osobowe dobrowolnie. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Sprzedawcy realizację Zamówienia i wykonania Umowy.
 8. Klient zawsze ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Aby tego dokonać należy wystosować oświadczenie woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 9. Sprzedawca oświadcza, iż w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miał możliwości realizacji Zamówienia i wykonania Umowy.

§2 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Sprzedawcy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
  – nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
  – adres IP;
  – wersję oprogramowania przeglądarki;
  – system operacyjny komputera;
  – logi systemowe;
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza Twoje dane osobowe takie jak:
  – imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  – adres;
  – adres poczty elektronicznej;
  – numer telefonu kontaktowego;
  – NIP;

§3 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES

 1. Sprzedawca w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Klienta czynności.
 2. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Klienta. Klient ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Sklepu Internetowego.
 3. Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Sprzedawca przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:
  a. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
  b. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  c. Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
  d. Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  e. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 5. Każdy Klient ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: kontakt@bionigree.pl

Polityka prywatności dla Klientów

ZAŁĄCZNIK NR. 1
DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO
BIONIGREE.PL 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO BIONIGREE.PL

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest BIONIGREE Sp. z o.o., ul. Solna 4/2, 59-500 Złotoryja, KRS: 0000607792, NIP: 6941685513, REGON: 364147132, E-mail: kontakt@bionigree.pl
 2. Korzystanie z pełni funkcjonalności Sklepu Internetowego wymaga zapoznania się z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz Regulaminie Sklepu Internetowego.
 3. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.
 4. Dokonując przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do oparcia się na określonej podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych. Podstawą tą jest:
  – zgoda Klienta udzielana w procesie wypełniania Formularza Zamówienia;
  – konieczność realizacji Umowy z Klientem;
  – konieczność wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych;
 5. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  – realizacji Zamówienia;
  – w celu zawierania i wykonywania Umów zawieranych na odległość,
  – w celu wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych;
  – w celach, na które Klient wyrazi zgodę.
 6. Klient zawsze ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane w ramach funkcjonalności Konta Klienta jak również poprzez wystosowanie oświadczenia woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 7. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient powierza dane osobowe dobrowolnie. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Sprzedawcy realizację Zamówienia i wykonania Umowy.
 8. Klient zawsze ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Aby tego dokonać należy wystosować oświadczenie woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 9. Sprzedawca oświadcza, iż w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miał możliwości realizacji Zamówienia i wykonania Umowy.

§2 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

 1. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Sprzedawcy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
  – nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
  – adres IP;
  – wersję oprogramowania przeglądarki;
  – system operacyjny komputera;
  – logi systemowe;
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza Twoje dane osobowe takie jak:
  – imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  – adres;
  – adres poczty elektronicznej;
  – numer telefonu kontaktowego;
  – NIP.

§3 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES 

 1. Sprzedawca w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Klienta czynności.
 2. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Klienta. Klient ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Sklepu Internetowego.
 3. Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Sprzedawca przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:
  a. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
  b. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  c. Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
  d. Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  e. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 5. Każdy Klient ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: kontakt@bionigree.pl

§5 NEWSLETTER

 1. Podczas korzystania z Serwisu Sklepu Internetowego Klient ma możliwość dokonać subskrypcji Newslettera, która jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera.
 2. Subskrypcja Newslettera polega na zaznaczeniu określonej opcji w procesie rejestracji Klienta w Serwisie Internetowym.
 3. Klient ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 4. Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez BIONIGREE za jego pośrednictwem reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto mailowe Klienta podane podczas subskrypcji.

Polityka prywatności dla Konsultantów

ZAŁĄCZNIK NR. 1
DO REGULAMINU WSPÓŁPRACY Z KONSULTANTAMI BIONIGREE

POLITYKA PRYWATNOŚCI BIONIGREE

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Bionigree Sp. z o.o. z siedzibą w Złotoryi, na ul. Solnej 4/2, KRS 0000607792, NIP 6941685513, Regon 364147132, e-mail: kontakt@bionigree.pl;
 2. Korzystanie z pełni funkcjonalności Serwisu wymaga zapoznania się z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz Regulaminie Współpracy z Konsultantami.
 3. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.
 4. Dokonując przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do oparcia się na określonej podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych. Podstawą tą jest:
  – zgoda Konsultanta udzielana w procesie rejestracji;
  – konieczność realizacji Umowy współpracy oraz Umowy sprzedaży;
  – konieczność wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych;
 5. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  – świadczenia usług drogą elektroniczną;
  – w celu zawierania i wykonywania Umów współpracy zawieranych na odległość,
  – w celu wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych;
  – w celach, na które Konsultant wyrazi zgodę.
 6. Konsultant ma zawsze prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się konto w zakładce „MOJE KONTO” po wybraniu przycisku „TWOJE DANE OSOBISTE jak również poprzez wystosowanie oświadczenia woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 7. Korzystając z Serwisu Internetowego Konsultant powierza dane osobowe dobrowolnie. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia BIONIGREE świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Konsultant ma zawsze prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Aby tego dokonać należy wystosować oświadczenie woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 9. BIONIGREE oświadcza, iż w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miał możliwości świadczenia Usług, co może wiązać się z usunięciem konta.

§2 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podczas korzystania z Serwisu Sklepu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach BIONIGREE dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
  – nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
  – adres IP;
  – wersję oprogramowania przeglądarki;
  – system operacyjny komputera;
  – logi systemowe.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza Twoje dane osobowe takie jak:
  – imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  – adres;
  – adres poczty elektronicznej;
  – numer telefonu kontaktowego;
  – data urodzenia;
  – dane logowania do usług;
  – NIP;
  – REGON;
  – informację na temat kontrahentów;
  – informację na temat składanych Zamówień;
  – informację na temat bonów rabatowych;

§3 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. BIONIGREE zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą POWIERZA Konsultantowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w Polityce Prywatności.
 2. Konsultant jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie, a w szczególności w przepisach rozdziału 5 Ustawy.
 3. Zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe niezbędne do wykonywania postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Umowy współpracy z Konsultantem.
 4. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest realizacja przez Konsultanta postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Umowy współpracy;
 5. Przetwarzając powierzone dane osobowe Konsultant zobowiązuje się do:
  a. wykorzystywania powierzonych danych osobowych w zakresie określonym w §3 pkt. 3 oraz celu określonym w §3 pkt. 4 Polityki Prywatności.
  b. dalszego nieudostępniania danych osobowych;
  c. zwrócenia powierzonych danych osobowych po rozwiązaniu Umowy współpracy z BIONIGREE oraz usunięcia ich z wszelkich elektronicznych nośników danych, na których zostały utrwalone NIEZWŁOCZNIE.
 6. BIONIGREE jako podmiot pełniący zadania Administratora Danych Osobowych ma prawo przeprowadzania kontroli zastosowanych przez Konsultanta środków w celu ochrony powierzonych danych osobowych.
 7. Konsultant jest zobowiązany do umożliwienia BIONIGREE przeprowadzenia kontroli, o której mowa w pkt. 6
 8. Konsultant jest zobowiązany do niezwłocznej odpowiedzi na pytania BIONIGREE kierowane w związku z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych.
 9. BIONIGREE udziela Konsultantowi upoważnienia do udzielania dalszych upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom znajdującym się w Grupie Sprzedaży Pełnomocnika. Warunkiem udzielenia dalszego upoważnienia jest zawarcie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych pomiędzy Konsultantem udzielającym upoważnienia a Konsultantem otrzymującym upoważnienie.
 10. BIONIGREE ma prawo natychmiastowo rozwiązać Umowę współpracy z Konsultantem w przypadku:
  a. przetwarzania danych osobowych przez Konsultanta niezgodnie z Polityką Prywatności;
  b. powierzył przetwarzanie danych osobowych bez zachowania zasad określonych w §3 pkt. 9;
  c. pomimo pisemnego wezwania przez BIONIGREE nie zaprzestał przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem.

§4 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES

 1. BIONIGREE w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania z Serwisu Sklepu Internetowego oraz w procesie rejestracji może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Konsultanta czynności.
 2. Serwis wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Konsultanta. Konsultant ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Konsultanta i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie interlinki z instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:
  a. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
  b. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  c. Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
  d. Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  e. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 5. Każdy Konsultant ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: kontakt@bionigree.pl;

§5 NEWSLETTER

 1. Podczas korzystania z Serwisu Sklepu Internetowego Konsultant ma możliwość dokonać subskrypcji Newslettera, która jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera.
 2. Subskrypcja Newslettera polega na zaznaczeniu określonej opcji w procesie rejestracji Konsultanta w Serwisie Internetowym.
 3. Konsultant ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 4. Konsultant subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez BIONIGREE za jego pośrednictwem reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto mailowe Konsultanta podane podczas subskrypcji.

Polityka prywatności dla Dystrybutorów

ZAŁĄCZNIK NR. 1
DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO BIONIGREE.PL 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGOBIONIGREE.PL 

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest BIONIGREE Sp. z o.o., ul. Solna 4/2, 59-500 Złotoryja, KRS: 0000607792, NIP: 6941685513, REGON: 364147132, E-mail: kontakt@bionigree.pl
 2. Korzystanie z pełni funkcjonalności Sklepu Internetowego wymaga zapoznania się z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz Regulaminie Sklepu Internetowego.
 3. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.
 4. Dokonując przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do oparcia się na określonej podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych. Podstawą tą jest:
  – zgoda Dystrybutora udzielana w procesie wypełniania Formularza Zamówienia;
  – konieczność realizacji umów z Dystrybutorem;
  – konieczność wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych.
 5. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  – realizacji Zamówienia;
  – w celu zawierania i wykonywania Umów zawieranych na odległość,
  – w celu wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych;
  – w celach, na które Dystrybutor wyrazi zgodę.
 6. Dystrybutor zawsze ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane w ramach funkcjonalności Konta Dystrybutora jak również poprzez wystosowanie oświadczenia woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 7. Korzystając ze Sklepu Internetowego Dystrybutor powierza dane osobowe dobrowolnie. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Sprzedawcy realizację Zamówienia i wykonania umów.
 8. Dystrybutor zawsze ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Aby tego dokonać należy wystosować oświadczenie woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 9. Sprzedawca oświadcza, iż w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miał możliwości realizacji Zamówienia i wykonania umów.

§2 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

 1. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Sprzedawcy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
  – nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
  – adres IP;
  – wersję oprogramowania przeglądarki;
  – system operacyjny komputera;
  – logi systemowe;
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza Twoje dane osobowe takie jak:
  – imię i nazwisko i/lub nazwa firmy;
  – adres;
  – adres poczty elektronicznej;
  – numer telefonu kontaktowego;
  – NIP;

§3 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES

 1. Sprzedawca w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Dystrybutora czynności.
 2. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Dystrybutora. Dystrybutor ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Sklepu Internetowego.
 3. Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Dystrybutora i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Sprzedawca przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:
  a. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
  b. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  c. Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
  d. Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  e. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 5. Każdy Dystrybutor ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: kontakt@bionigree.pl

§4 NEWSLETTER

 1. Podczas korzystania z Serwisu Sklepu Internetowego Dystrybutor ma możliwość dokonać subskrypcji Newslettera, która jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera.
 2. Subskrypcja Newslettera polega na zaznaczeniu określonej opcji w procesie rejestracji Dystrybutora w Serwisie Internetowym.
 3. Dystrybutor ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 4. Dystrybutor subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez BIONIGREE za jego pośrednictwem reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto mailowe Dystrybutora podane podczas subskrypcji.